Športové a turistické podujatia


Beh vďaky

  • Z Polianky do Polianky – Sečovská Polianka - turistický pochod

  • Beh vďaky – Tovarné - bežecké preteky
     
  • Výstup na Mazolín – Davidov – turistický pochod

  • Výstup na Šimonku – Hermanovce, Bystré, Čierne – turistika

  • Výstup na Makovicu – Banské, Juskova Voľa – turistický pochod

 

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov

Výstup na hrad Čičva 

Každoročne v prvú októbrovú sobotu HZOS Vranov nad Topľou organizuje športovoturistické podujatie Výstup na hrad Čičva, ktorého spoluorganizátormi sú Obec Sedliská a Vlasti-vedné múzeum v Hanušovciach. Cieľom poduja-tia je oboznámiť účastníkov so zaujímavosťami o hrade, jeho histórii a pestovať vzťah ku kultúr-nemu dedičstvu v regióne.Termín:
1. októbrová sobota
Miesto: Hrad Čičva, Sedliská