Klubová činnosť

Klub neprofesionálnych výtvarníkov

V okrese Vranov nad Topľou pracuje v Klube neprofesionálnych výtvarníkov viac než 70 amatérov. Pravidelne sa schádzajú, tvorivo pracujú a konfrontujú výsledky.


Kluby dôchodcov


V našom okrese sa seniori združujú v troch organizáciách:

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) - 28 základných organizácií, v ktorých je 1620 členov.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) -19 základných organizácií  združuje 1312 členov.

Slovenský zväz telesne postihnutých(SZTP) - 1 základná organizácia v meste Vranov - 155 členov.

 

Pre jednotlivé kluby pripravujeme aktivity, ktoré zaujmú svojim obsahom a seniori sa do nich zapoja čo  v najväčšom počte. Športové hry, turistické pochody, prehliadky folklórnych kolektívov seniorov, odborné prednášky s lektormi. Týždeň tvorivosti pred Veľkou nocou a pred Vianocami sa teší čoraz väčšej popularite. Zámerom je podporiť aktívne starnutie seniorov edukatívnymi a tvorivými nápadmi. Výchove k tolerance a posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami.