September - Október 2017

10.8.-11.9.2017

IKONY

Autorská výstava prác Andreja Uram – Murína.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


1.9.2017
7. tanečný dom a 2. tanečný domček

Výučba základných motívov a motivických väzieb Pozdišovského čardášu.

Miesto: MĽK Vranov nad Topľou


10.9.2017
Krajská súťaž tvorivých choreografií folklórnych kolektívov

Miesto: 13.00 h- MsDK Vranov nad Topľou


17.9.2017
Špivanočky mojo

Okresná prehliadka folklórnych a speváckych skupín.

Miesto: 14.30 h - KD Nižný Hrabovec


23.-24.9.2017
Boh je láska

XIV. ročník - Medzinárodný festival duchovnej piesne

Miesto: Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou – Čemerné


29.9.2017
Učme sa tolerancii

Vzdelávacie podujatie pre ZŠ v okrese Vranov nad Topľou venované problematike – vzájomná tolerancia.

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


18.9-23.10.2017
Transfigurácia

Autorská výstava prác Evy Jenčurákovej.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


7.10.2017
Výstup na hrad Čičva

Podujatie v rámci výstupu na 101 Slovenských hradov a zámkov.

Miesto: Areál hradu Čičva


Október 2017
Mesiac úcty k starším

Miesto:   5.10.2017 – ZO SZZP – JUNIOR Vranov nad Topľou 

              12.10.2017 -  JUNIOR Vranov nad Topľou 

              17.10.2017 – ZO JDS Centrum – OÁZA Vranov nad Topľou 

              24.10.2017 – SZŤP – OÁZA Vranov nad Topľou 


16.10.2017
Šikanovanie

Vzdelávacie podujatie pre ZŠ v okrese Vranov nad Topľou venované problematike – šikana.

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


16.-20.10.2017

Spomienka -  v rámci projektu Detský kaleidoskop

Tvorivé dielne - výučba výtvarnej techniky – akvarel - pre deti ZŠ v okrese Vranov  nad Topľou.

Miesto: Výstavná sieň HZOS, Lektorka: Daniela Petríková


25.10.- 30.11.2017
Nórsko

Výstava fotografií členov Karpatských obzorov Humenné.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou