November 2019

12. 11. 2019
Deň Prešovského samosprávneho kraja
- tvorivé a výtvarné dielne
- tanečný a spevavý dom
- prednášky
Miesto: HZOS
Čas: od 10. 00 – 17. 00 h


23. 11. 2019
55. výročie FSk Zamutovčan
- slávnostný program pri príležitosti 55. výročia založenia FSk Zamutovčan
Miesto: KD Zámutov


25. - 29. 11. 2019
Týždeň prevencie násilia na ženách 
- besedy v spolupráci PZ SR
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou 


25. 11. 2019 – 3. 1. 2020
Potulky
- výstava z fotografickej tvorby členov fotoklubu Karpatské obzory /Humenné/ - Peter Fiľakovský, Jozef Fejgl, Peter Harvan
Miesto: výstavná sieň HZOS