November 2018

6.11. 2018
Mobilománia
Ako sa nestať otrokom siete tretej generácie – beseda.
Miesto: ZŠ JUH Vranov n.T. – žiaci 5. ročníka


Tvorivé dielne
Jesenné a predvianočné tvorivé dielne.
Miesto: ZŠ Sídlisko II Vranov n.T.  – 8.11.2018
              ZŠ Bernolákova Vranov n.T. – žiaci 3. ročníka – 13.11.2018
              Klub dôchodcov – Malá Domaša
              Klub dôchodcov – Nižný Hrabovec

              

16.11. 2018
Zdravý životný štýl
Beseda o novodobých trendoch v stravovaní.
Miesto: ZŠ Sídlisko II  Vranov n.T. – žiaci 9. ročníka

 

19.11.- 31.12.2018
Paleta farieb
Autorská výstavav obrazov Petra Kočana - člena Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri HZOS Vranov n.T.
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov n.T.


20.11. 2018
Opiáty
Beseda o látkových závislostiach.
Miesto: ZŠ JUH Vranov n.T. – žiaci 8. ročníka