Marec 2018

Marec 2018 
Anorexia a bulímia
Besedy o poruchách príjmu potravy.
Miesto: ZŠ Sídlisko 2, ZŠ Bernolákova, ZŠ JUH Vranov nad Topľou

 

1. -3. 3. 2018
Jeden svet
Medzinárodný festival krátkych dokumentárnych filmov.
Miesto: Klubovňa HZOS Vranov  nad Topľou

 

Marec 2018 
RAW zdravá výživa 
Besedy o trendoch v stravovaní.
Miesto: ZŠ Sídlisko 2, ZŠ Bernolákova, ZŠ JUH Vranov nad Topľou

 

Marec 2018 
Medzigeneračný tandem – aktívni seniori
Praktické ukážky maľovania kraslíc – technika vosk.
Miesto: Výstavná sieň Vranov  nad Topľou

 

Marec 2018
Energetické nápoje
Beseda o vplyve energetických nápojov na detský organizmus.
Miesto: ZŠ Sídlisko 2, ZŠ Bernolákova, ZŠ JUH Vranov nad Topľou


6. 3. 2018 
Vansovej Lomnička 
Okresná súťaž žien v prednese poézie a prózy.
Miesto: 14.00 h -  HZOS Vranov  nad Topľou


Marec 2018
Vesmír očami detí
Okresné kolo 33. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou 
(Uzávierka prác do 09. 03. 2018)


Marec 2018
CINEAMA 2018
Okresné kolo 26. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


22. 3. -20. 4. 2018 
Výtvarný Vranov a Foto Vranov 
Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby.
Miesto: Výstavná sieň Vranov nad Topľou

 

22. 3. 2018
Mládež spieva 2018
Krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov PSK.
Miesto: 10.00 h - MsDK Vranov nad Topľou


26. 3. 2018
Hviezdoslavov Kubín
Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy – I.-III. kategória.
Miesto: 8.00 h -  HZOS Vranov nad Topľou


28. 3. 2018
Hviezdoslavov Kubín
Okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy – IV. Kategória.
Miesto: 8.00 h - HZOS Vranov nad Topľou