Marec 2017

2.2.-31.3.2017

Z FOTOGRAFICKEJ TVORBY

Autorská výstava prác členky klubu fotografov Bc. Nicoly Jurkovej.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov n.T.


Marec 2017

VESMÍR OČAMI DETÍ 

Okresné kolo celoslovenskej súťaže detskej výtvarnej tvorby

Uzávierka prác: 28.2. 2017

Vyhodnotenie: 6.3. 2017


9.-11.3. 2017

JEDEN SVET 

Medzinárodný festival krátkych dokumentárnych filmov

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


Marec 2017
VÝTVARNÝ VRANOV 2017
 

Okresná súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Termín uzávierky prác: 10.3.2017

Vyhodnotenie prác: 13.3.2017

Termín výstavy: 17. marec – 22. apríl 2017


Marec 2017
FOTOVRANOV 2017 

Okresná súťaž fotografickej tvorby

Uzávierka súťaže:  14.3.2017

Zasadnutie poroty:  15.3.2017

Termín výstavy: 17. marec –  22. apríl 2017


Marec 2017
CINEAMA

Termín uzávierky súťažných filmov a  jednotlivých multimediálnych nosičov posunutý do 14.3.2017

Vyhodnotenie: 15.3. 2017


16.-17.3. 2017

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

Celoštátne stretnutie metodikov pre protispoločenské javy a protidrogovú problematiku

Miesto: Penzión Kondor Zámutov


20.-24.3. 2017
OKAMIH FOTOGRAFIKA

Tvorivá dielňa pre detských fotografov 

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


25.3. 2017
Tancuj, tancuj...

Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

Miesto: MsDK Vranov nad Topľou


30.3. 2017
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

kat. – I.- III. kategória žiaci ZŠ 

Miesto:  HZOS Vranov nad Topľou


31.3. 2017
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

kat. – IV. -V. kategória žiaci SŠ 

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


Marec 2017
VANSOVEJ LOMNIČKA

Okresná súťaž žien v prednese poézie a prózy 

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou