Január - február 2017

12.1.2017
Novoročné stretnutie

Podujatie s kultúrnym programom za účasti starostov obcí, spolupracovníkov, vedúcich záujmových kolektívov a jednotlivcov 

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


12.-31.1.2017
Spev rýb

Autorská výstava prác Dušana Sekelu a jeho dcéry Silvie Sekelovej

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


19.1.2017
Novoročné stretnutie

Kultúrno-spoločenské podujatie seniorov zo základných organizácií 

Miesto: Vranov nad Topľou


28.1.2017
Fašengovo hudaci pre skorej narodzenich

Kultúrno-spoločenské podujatie 

Miesto: KD Nižný Hrušov


Január 2017
Mentálna anorexia a bulímia

Besedy s lekárom

Miesto: ZŠ a SŠ v okrese Vranov nad Topľou


2.2.-31.3.2017
Umelecký prednes od A po Z

Vzdelávanie recitátorov a pedagógov

Miesto: HZOS Vranov n.T.


2.2.-30.12. 2017
Poďme sa rozprávať

Besedy zamerané na prevenciu protispoločenských javov

Miesto: HZOS, ZŠ a SŠ v okrese Vranov nad Topľou


7.2.2017
Výberové kolá Talenty 2017

Výberové kolá na okresnú súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


2.2.-31.3.2017
Z fotografickej tvorby

Autorská výstava prác členky klubu fotografov Bc. Nicoly Jurkovej.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov n.T.


12.2.2017
Fašengi, fašengi, fašengovo časi

Kultúrno – spoločenské podujatie

Miesto: KD Nižný Hrabovec


17.2.2017
V. Tanečný dom + II. Spevavý dom

Lektorské výučby piesní a tancov

Miesto: ZŠ a SŠ v okrese Vranov nad Topľou


26.2.2017
Talenty 2017

Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí.

Miesto: KD Dlhé Klčovo


Január 2017
Média ako faktor ohrozenia vývinu dieťaťa

Besedy s odborníkmi

Miesto: ZŠ a SŠ v okrese Vranov nad Topľou