Január 2020

7. 1. 2020
 Posedenie pri muzike pre členov SZTP 
Miesto: Vranov nad Topľou

9. 1.  2020
Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s vernisážou Martiny Turčaniovej a Stana Jasovského 
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov  nad Topľou 

29. 1. 2020
Výberové kolá Talenty 2020
Výberové kolá súťažiacich do okresného kola súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne žiakov ZŠ
Miesto: HZOS  Vranov  nad Topľou