Január 2018

11.1.2018 
Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s vernisážou výstavy autorských prác Daniely Petríkovej

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov  nad Topľou

 

11.1. -11.2.2018
Fantazijné variácie

Autorská výstava olejomalieb Daniely Petríkovej

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov  nad Topľou

 

16.1.2018 
Výberové kola Talenty 2018 

Výberové kolá súťažiacich do okresného kola súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne žiakov ZŠ

Miesto: HZOS  Vranov  nad Topľou

 

18.1.2018 
Novoročné stretnutie 

Kultúrno spoločenské podujatie seniorov

Miesto: Vranov  nad Topľou

 

23.1.2018

Sebapoškodzovanie

Beseda o sebapoškodzovaní

Miesto: ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou


25.1.2018 
Novoročné stretnutie 

Kultúrno spoločenské podujatie seniorov

Miesto: Vranov  nad Topľou

 

27.1.2018 
Fašengovo hudaci pre skorej narodzenich 

Kultúrno spoločenské podujatie seniorov zo ZO JDS N.Hrušov

Miesto: KD Nižný Hrušov

 

Január 2018
Mentálna anorexia a bulímia

Besedy s lekárom

Miesto: ZŠ a SŠ v okrese Vranov nad Topľou