Február 2020

11. 02. 2020
2. výberové kolo - Talenty 2020
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou
Čas: 8:00 - 12:00 hod

13. 02. 2020
Kurz paličkovania pre začiatočníkov
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou
Čas: 16:00 hod


14. 02. 2020
Tanečný a spevavý dom 
Škola tanca a spevu pre všetkých
Miesto: Tanečná sála HZOS vo Vranove nad Topľou /Sídlisko 1. mája 74/
Čas: 17:00 - 22:00 hod


18. 02. 2020
Výtvarný Vranov 
Výstava z okresného kola celoštátnej súťaže neprofesionálnej tvorby
Miesto: Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou /Sídlisko 1. mája 74/
Čas: 14:00 hod


20. 02. 2020
Vansovej Lomnička
Okresné kolo celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy žien
Miesto: Výstavná sieň HZOS vo Vranove nad Topľou /Sídlisko 1. mája 74/
Čas:


23. 02. 2020
Talenty 2020 
Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí ZŠ.
Miesto: Tanečná sála HZOS vo Vranove nad Topľou /Sídlisko 1. mája 74/
Čas: 13:00 hod