Február 2018

04. 02. 2018 
Talenty 2018

Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní žiakov ZŠ

Miesto: KD Dlhé Klčovo


11. 02. 2018 
Fašengi, fašengi, fašengovo časi

Kultúrno-spoločenské podujatie seniorov zo ZO JDS N. Hrabovec 

Miesto: KD Nižný Hrabovec

Hosť programu: Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy


13. 02. 2018 
Pochovávanie basy

Tradičné kultúrne podujatie seniorov zo ZO JDS Vranov - Centrum v závere fašiangov

- posledný deň pred Popolcovou stredou

Miesto: Oáza Vranov nad Topľou


16. 02. 2018 
Ja, pútnik a Anjeli na horách

Výstava obrazov z projektu PSK Svätomariánska púť „Svetlo z východu“

Termín: 16. 02. - 16. 03. 2018

Miesto: Výstavná sieň HZOS


19. 02. 2018 
Výtvarný Vranov 2018

Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej  tvorby Výtvarné spektrum

Miesto: Výstavná sieň HZOS


23. 02. 2018 
Foto Vranov 2018

Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO

Miesto: Výstavná sieň HZOS


23. 02. 2018

Regionálne dejiny

Beseda o dejinných udalostiach v okrese Vranov nad Topľou 

Lektor: Mgr. Peter Šafranko - historik Vlastivedného múzea v Hanušovciach

Miesto: ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou


Február 2018 
Zdravé držanie tela

Beseda s fyzioterapeutom Petrom Pavlíkom

Miesto: ZŠ Sídlisko 2, ZŠ Bernolákova, ZŠ JUH Vranov


Február 2018 
Fajčenie a alkoholizmus

Beseda spojená s premietaním filmu na danú tému

Miesto: ZŠ Bernolákova, HZOS Vranov