December 2019

3. 12. 2019
Novodobé nelátkové závislosti
- besedy zamerané na prevenciu proti nelátkovým závislostiam
Miesto: ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh

5. 12. 2019
Sebapoškodzovanie 
- beseda pre žiakov ZŠ
Miesto: ZŠ Sídlisko II.

5. 12. 2019
Medzigeneračné tandemy
– tvorivé dielne – medzigeneračná interpretácia o tradícii Vianoc, zdobenie vianočného stromčeka, pečenie a zdobenie perníkov 
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou