December 2017

2.-3.12.2017

Zámutovská struna

Workshop ľudových hudieb.

Miesto: Penzión Kondor Zámutov

Lektori: Ondrej Šinaj, Michal Zelinka, Viliam Gurbaľ4.12.2017
Poďme sa rozprávať...

Beseda o „ pravde o drogách“

Miesto: ZŠ Bernolákova a Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Lektor: Peter Remper - OZ Slovensko bez drog5.12.2017
Špachličkova tvorba

Autorská výstava obrazov Štefana Hodora z Humenného

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov  nad Topľou8.12.2017 
Výberové kolo

Výberové kolo na okresnú súťaž v speve mladých rómskych talentov Zlatý rómsky slávik.

Miesto: HZOS Vranov nad Topľou – 15.00 h11.-15.12.2017
Čarovné Vianoce

Tvorivá dielňa – krakelovanie – pre žiakov ZŠ v rámci projektu Detský kaleidoskop 2017

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov  nad Topľou

Lektorka: Beáta Halandová14.12.2017
Zlatý rómsky slávik

Okresná súťaž v speve mladých rómskych talentov Zlatý rómsky slávik.

Miesto: KD Čemerné – 17.00 h18.12.2017
Vianočné inšpirácie v klube

Tvorivá dielňa pre seniorov.

Miesto: Denné centru seniorov a Dom diakonie vo  Vranove  nad Topľou