Apríl 2019

21.3.-24.4.2019
Foto a Výtvarný Vranov
Výstava z okresnej súťaže výtvarnej a fotografickej tvorby
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou
 
10.4.2019
Mládež spieva 2019
Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
Miesto: 10.00 h - MsDK Vranov nad Topľou


11.4.2019
Žltý deň
Beseda ku Dňu narcisov
Miesto: ZŠ v okrese  Vranov nad Topľou


12.4.2019
Veľkonočné tandemy
Interaktívna tvorivá dielňa venovaná Veľkej noci spojená s prednáškou o tradíciách
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


26.4.-31.5.2019
Kovačica
Výstava obrazov insitnej tvorby z Kovačice
Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou


Apríl 2019
Canabis opiáty
Beseda o vplyve marihuany na detský organizmus
Miesto: ZŠ JUH  Vranov nad Topľou