Apríl 2017

21.3.- 22.4.2017
Výtvarný Vranov 2017 a FOTOVRANOV 2017

Výstava prác z okresných kôl celoslovenských súťaží neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby.

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov n.T.


10.-13.4.2017
Týždeň tvorivosti

Tvorivý týždeň pred Veľkou nocou pre seniorov / maľovanie kraslíc, výroba veľkonočných dekorácií/

Miesto: Výstavná sieň HZOS Vranov n.T.


12.4.2017
Závislosti trochu inak

Beseda o látkových a nelátkových závislostiach

Miesto: ZŠ Bernolákova Vranov n.T.


Apríl 2017
Výtvarné dielne

Maľovanie kraslíc a veľkonočných dekorácií.

Miesto: ZŠ Nižný Hrabovec – 7.4.2017

Výstavná sieň HZOS Vranov n.T. – 10.-14.4.2017


26.4.2017
Mládež spieva 2017

Krajská súťaž a prehliadka detských speváckych zborov

Miesto: MsDK HZOS Vranov n.T. – 10.00 h


Apríl 2017
Poďme sa rozprávať...

Mýty a fakty o migrantoch, extrémizmus – beseda na danú tému

Deň Zeme- beseda na danú tému

Miesto: HZOS Vranov n.T.