Február - marec 2019

8.2.2019
Talenty
Zhrávky s ľudovou hudbou súťažiacich v kategórii ľudová pieseň – Talenty 2019
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


9.2.2019
Hudaci pre skorej narodzenich 
Kultúrno-spoločenské podujatie
Miesto: KD Nižný Hrušov


10.2.2019
Talenty
Okresná súťaž v speve ľudových a populárnych piesní detí ZŠ.
Miesto: KD Dlhé Klčovo
             
13.2.2019
Paličkovanie
Kurz paličkovania pre začiatočníkov
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou – výstavná sieň od 16.00 h
 
21.-23.2.2019
Jeden svet
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov
Miesto: HZOS Vranov – každý deň od 17.00 h


22.2.2019
CINEAMA 
Okresné kolo 27. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


22.2.2019
Výtvarný Vranov 
Vyhodnotenie prác okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


24.2.2019
Fašengi, fašengi..
Kultúrno-spoločenské podujatie
Miesto: KD Nižný Hrabovec


28.2.2019
Foto Vranov 
Vyhodnotenie prác okresnej súťaže fotografickej tvorby
 Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


1.3.2019
Tanečný a spevavý dom
Škola tanca a spevu pre širokú verejnosť
Miesto: Stodolienka u Hricka – Hanušovce nad Topľou o 17.00 h


12.3.2019
Vansovej Lomnička 
Okresná súťaž v prednese poézie a prózy žien
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


14.3.2019
Vesmír očami detí 
Okresné kolo 34. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


20.3.2019
Hviezdoslavov Kubín  
Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy- I.-III. kat.
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou – od 8.00 h


23.3.2019
Vansovej Lomnička 
Krajská  súťaž v prednese poézie a prózy žien
Miesto: Obradná sieň Vranov nad Topľou


26.3.2019
Hviezdoslavov Kubín  
Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy- IV.-V. kat.
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou – od 8.00 h


31.3.2019
Detské choreografie  
Okresná súťaž detských choreografií
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou – 14.00 h


31.3.2019
Krajská Šaffova ostroha   
Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov ľudovom tanci
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou