Apríl 2018

Apríl 2018
Anorexia a bulímia
Besedy o poruchách príjmu potravy.
Miesto: ZŠ v okrese Vranov nad Topľou


06. 04. 2018
Regionálne dejiny
Beseda o dejinných udalostiach okresu Vranov nad Topľou.
Miesto: ZŠ Bernolákova Vranov  nad Topľou
Lektor : Mgr.Peter Šafranko


07. 04. 2018
Čľovek
Profilový program pri príležitosti životného jubilea Štefana Kocáka.
Miesto: 16.00 h - MsDK Vranov  nad Topľou


13. 04. 2018
Žltý deň
Beseda ku Dňu narcisov.
Miesto: ZŠ Sídlisko II. Vranov  nad Topľou

 

15. 04. 2018
Šaffova ostroha 2018
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.
Miesto: MsDK Vranov  nad Topľou

 

20. 04. 2018
Tanečný dom a Tanečný domček
Miesto: Múzeum ľudovej kultúry Vranov  nad Topľou 

 

22. 04. 2018
Nositelia tradícií
Okresná postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín.
Miesto:  KD Nižný Hrušov

 

23. - 25. 04. 2018
O našej Zemi
Besedy pri príležitosti Dňa Zeme.
Miesto:  ZŠ v okrese Vranov nad Topľou


25. 04. 2018
Zemplínska karička
Vernisáž výstavy olejomalieb výtvarníkov zo Zemplínskeho regiónu.
Miesto:  Výstavná sieň HZOS Vranov nad Topľou