Neprofesionálne výtvarníctvo, foto a film

Výtvarný Vranov

V našom okrese registrujeme vyše 50 neprofesionálnych výtvarníkov. Ich činnosť v Klube je sporadická. Spočíva hlavne v súťažnej tvorbe, v prezentácii svojich prác na autorských i kolektívnych výstavách a v školeniach spojených s maľovaním v plenéri.


Fotovranov

V súčasnosti evidujeme okolo 30 neprofesionálnych fotografov v našom okrese. Svoju fotografickú tvorbu prezentujú hlavne v okresných kolách celoslovenskej súťaže AMFO pod názvom FOTOVRANOV a na iných autorských, či kolektívnych výstavách aj mimo náš región.


Amatérsky film

Pre filmárov HZOS organizuje okresné kolá prehliadok amatérskych filmov s možnosťou postupu až na celoslovenskú súťaž CINEAMA. V súčasnosti registrujeme v okrese 6 filmárov zúčastňujúcich sa tejto súťaže.


Detská výtvarná tvorba

Pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ organizujeme okresnú výtvarnú, súťažnú výstavu, bez postupu „Detský výtvarný Vranov“, okresné kolá celoslovenských súťaží a rôzne výtvarné , tvorivé dielne. Cieľom týchto podujatí je podporiť talentované deti a mládež, motivovať ich k tvorivej činnosti, prezentovať ich tvorbu a viesť ich k estetickému cíteniu.