Hudba a spev

Talenty

Okresná súťaž detí v speve ľudových a populárnych piesní


Okresná súťaž detí v speve ľudových a moderných piesní

Každoročne sa do tejto súťaže prihlási vyše 100 súťažiacich – spevákov vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí prejdú „sitom“ výberu a súťažný galakoncert je tak na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni.

Termín: koniec januára - začiatok februára
Miesto:
KD Dlhé Klčovo
Roztoky

Okresná súťaž hudobného folklóru dospelých

Okresná súťaž sa koná každoročne. Každý tretí rok je postupový – súťažiaci postupujú na krajskú súťaž Zámutovská struna, ktorej organizátorom je tiež HZOS. Súťaž a prehliadka je určená sólistom spevákom, ľudovým hudbám, speváckym skupinám a sólistom inštrumentalistom. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu.

Termín: jún - každoročne
Miesto: KD Banské


Boh je láska

Medzinárodný festival duchovnej piesne

Životné motto blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča bolo: "Boh je láska - milujme ho". Práve pod týmto názvom sa každoročne v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čemernom uskutočňuje festival duchovnej piesne. Zúčastňujú sa ho spevácke zbory z domova i zo zahraničia, ktoré krásou východného obradu zanechávajú u poslucháčov hlboké umelecké zážitky.

Termín: September
Miesto: Čemerné


Mládež spieva

Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov

Mládež spieva

Táto súťaž je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Je dvojstupňovou (krajskou a celoštátnou) postupovou súťažnou prehliadkou s dvojročnou periodicitou konanou v párnych rokoch pre mládežnícke spevácke zbory a v nepárnych rokoch pre detské spevácke zbory. Cieľom tejto súťaže je aktivizovať u detí a mládeže vzťah ku kultúre, motivovať ich k snahe zdokonaľovať sa, mať záľubu a porozumenie pre kultivovaný spev.


Termín: Marec
Miesto:
MsDK Vranov nad Topľou

Zlatý rómsky slávik


Zlatý rómsky slávik 
 

V rámci práce s rómskym obyvateľstvom a vychádzajúc z naturelu tohto etnika pripravujeme spevácku súťaž Zlatý rómsky slávik. Tejto súťaži predchádzajú výberové kolá, v ktorých sa zúčastňuje vyše tridsať súťažiacich. V galaprograme sa predstaví 10 najlepších spevákov.

Termín: December
Miesto: KD Vranov nad Topľou – Čemerné