Propozície a prihlášky

25. Gorazdov literárny Prešov 

Propozície

Súhlas účastník podujatia

Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu

Propozície

Výtvarný Vranov 2020  
propozície

Detský výtvarný Vranov 2020
- propozície 

Vesmír očami detí 2020 
propozície 

AMFO 2020
 - propozície

CINEAMA 2020 
propozície

Mládež spieva 2020 
Propozície 

Okresná a krajská súťaž choreografií folklórnych kolektívov 2020 
propozície

Šaffova ostroha 2020

- Propozície krajské kolo 

- Šaffova ostroha celoslovenské kolo

- Manuál - prihlasovanie

Hviezdoslavov Kubín 2020

- propozície

- postup pri elektronickom prihlasovaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Talenty 2020

Podmienky súťaže Talenty na rok 2020

Propozície 

Roztoky 2020

Propopzície 

Prihláška 

Vansovej Lomnička 2020

Štatút Vansovej Lomničky na rok 2020

Vansovej Lomnička - prihláška