Projekty

ROK 2020

Názov projektu Termín realizácie Žiadaná dotácia Pridelená dotácia 
Z lásky k tradíciám február - december 2020 6 400,- 3 000,-
Mládež spieva-krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych spev. zborov 11. 3. 2020 3 150,- 2 700,-
Šaffova ostroha 2020-krajská súťaž a prehliadka sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci
19. 4. 2020 3285,- 2 500,-
Etno Fest Lysá Hora 2020 6. - 7. 6. 2020 17 575,- 8 000,-
51. Hornozemplínske folklórne slávnosti  28. – 30. 8. 2020
15 450,- 5 000,-
Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych
kolektívov
13. 9. 2020 4 095,-  3 500,-ROK 2019

Názov projektu Termín realizácie Žiadaná dotácia Pridelená dotácia
Medzigeneračné tandemy 2 Január - december 2019 2 660,- 1 000,-
Z lásky k tradíciám február - november 2019 6 125,- 4 000,-
ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - krajská súťaž a prehliadka sólistov
 tanečníkov v ľudovom tanci
31. 3. 2019 3 135,- 1 900,-
Mládež spieva- krajská postupová súťaž a prehliadka detských
speváckych zborov
10. 4. 2019 3 230,- 2 500,-
Etno Fest Lysá Hora 2019 1. - 2. 6. 2019 13 110,- 5 000,-
50. Hornozemplínske folklórne slávnosti 30. 8. - 1. 9. 2019 18 335,-  5 000,- 
Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru
dospelých
september 2019 3 800,-  3 000,-


ROK 2018

Názov projektu
Termín realizácie
Žiadaná dotácia
Pridelená dotácia
Keď rozprávajú...spomienky a tradície
Január - december
11 180,-
8 500,-
Medzigeneračné tandemy
Január – december
2 527,-
1 000,-
Šaffova ostroha 2018
15. 4. 2018
3 085,-
2 800,-
Mládež spieva 2018
22. 3. 2018
2850,-
2 800,-
ETNO FEST Lysá Hora 2018
2. - 3. 6. 2018
9 405,-
3 500,-
Hornozemplínske folklórne slávnosti
25. - 26. 8. 2018
10 925,-
6 000,-


ROK 2017

Názov projektu
Termín realizácie 
Žiadaná dotácia
Pridelená dotácia 
Poďme sa rozprávať...
Február - december
1 235,-
1 000,-
Tanečné domy vo Vranove nad Topľou
Február - december
4 085,-
2 500,- 
Detský kaleidoskop
Marec - december
1 900,-
1 000,-
"Umelecký prednes od A po Z"
Február - marec 
1 045,-
1 000,-
Tancuj, tancuj...
25. 3. 2017
2 470,-
2 470,-
Krajská súťaž a prehliadka choreografií folk. kolektívov
23. 4. 2017
2 470,-
2 200,-
Mládež spieva
26. 4. 2017
2 185,-
1 800,-
ETNO FEST Lysá Hora 2017
3. - 4. 6. 2017
9 500,-
3 500,-
Hornozemplínske folklórne slávnosti 
26. - 27. 8. 2017
10 640,-
3 500,-
Zámutovská struna - workshop ľudových hudieb december 2 414,-  1000,-