Folklór


Folklór v našom regióne patrí medzi naše najväčšie pýchy. Zo 66 obcí a 2 miest okresu tu aktívne pôsobí 41 folklórnych súborov, dedinských skupín a detských súborov. Zameriavajú sa zväčša na lokálnu tradíciu svojej obce, regiónu Zemplín a Šariš, avšak niektoré aj na rusínsku oblasť.

V našom okrese usporadúvame regionálne, krajské súťaže a prehliadky a celoslovenskú súťažnú prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou každoročne spojenú s Festivalom tradičnej ľudovej kultúry – Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, kedy folklórom žije celá obec. Obľúbené sú aj festivaly – Hornozemplínske folklórne slávnosti, Slávnosti remesiel a iné.