Divadlo

Kladzianske ľudové divadlo  /ďalej  KĽUD/ vzniklo v roku 1999 v Kladzanoch. V rámci občianskeho združenia „Kľudne na divadlo a film“ pripravuje odvtedy každoročne bez prerušenia autorské divadlo a  krátke dokumentárne a hrané filmy zo života obce a spoločnosti. Autorom všetkých hier je zároveň režisér kolektívu a herec Jozef Jenčo.  KĽUD je zvyčajne reprezentantom okresu Vranov nad Topľou na divadelných súťažiach a festivaloch doma aj v zahraničí. Kolektív aj autor  majú množstvo ocenení a diplomov.
Kontakt: www.klud.cc  0905940364 – Jozef Jenčo

2005 - Ceľenovela - pripovidky z daľekoho vichodu


2006 - hra - TV Famiľija


2006 - Pripomienka Východoslovenského roľníckeho povstania (1831)


2007 - hra - Vešeľe... ňe!


2008 - hra - Dze je preceda II


2008 - hra - Dze je preceda


2009 - Bohovská komédia


2010 - hra - Jak nacvičic divadlo na dzedzine za 10 dňi


2011 - hra - Fotbalamuta


2011 - ocenenie - Objav roka na Kremnických gagoch 2011


2012 - hra - Zempľinske rozpravki pre dospelich


Ochotnícke divadlo v Nižnom Hrušove pracuje pri OcÚ ako voľné združenie už od roku 2008. Jeho repertoár tvorili sprvu hry s náboženskou a neskôr s dedinskou tematikou. Najobľúbenejším autorom je Ferko Urbánek. Režisérom a vedúcim kolektívu je Ján Čeledinský - 0905 389 386. Nie je pravidlom aby každoročne naštudovali novú hru.


Divadlo inšpirované Kristom - DIK /alebo v rómskom jazyku = pozri!/ 09301 Čičava 74. Divadelný súbor pracuje v rámci Grécko-katolíckeho  formačného centra pre Rómov  od roku 2009. Spracúva pálčivé spoločenské témy formou autorského divadla, krátkych hier a muzikálov aj prostredníctvom alebo na princípe náboženských motívov. Kontakt: martin.mekel@gmail.com, 0915 951 081


Divadelná skupina pri SŠI -  Spojená škola internátna pre deti s mentálnym postihnutím, M.R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou.  Od roku 2013  pripravujú autorské divadlo, v ktorom účinkujú postihnuté deti a učitelia tejto školy alebo zdravé deti z iných škôl. Slovom – deti s mentálnym postihnutím sú takto v hre vedené zdravým spoluhercom a zároveň s gráciou integrované do spoločnosti. Viac na: www.szsivt.edupage.org, Mgr. Renáta Kopčeková, riad. školy: 057/4421627