Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.

Zriadovateľ organizácie

 
logo_psk.jpg
 

Anketa

Ktorý druh umenia uprednostňujete ?
 

Počet ľudí on-line

Štatistiky

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes43
mod_vvisit_counterVčera58
mod_vvisit_counterTento víkend470
mod_vvisit_counterTento mesiac1364
mod_vvisit_counterSpolu283408
regionalne_dejiny.jpg
Spevácke zbory v okrese Vranov nad Topľou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA

Mužský spevácky zbor OZVENA

Mužský spevácky zbor je najmladším speváckym zborom Združenia speváckych zborov OZVENA. Zbor vznikol v marci 2008 na Súkromnej základnej umeleckej škole vo Vranove nad Topľou. V zbore spievajú chlapci vo veku 14 až 20 rokov, ktorí boli predtým členmi Chlapčenského speváckeho zboru OZVENA a po mutácii spievajú v Mužskom a Mládežníckom speváckom zbore Ozvena. Po prvýkrát sa zbor predstavil na Veľkonočnom koncerte v marci 2008 vo Vranove nad Topľou. V máji 2008 spievali starší chlapci na koncertoch v rámci Medzinárodného zborového festivalu "Fröhlich sein und singen" v Halle, Nemecko. Zbor sa zúčastnil XXI. medzinárodného zborového festivalu vo Vranove nad Topľou. Mužský spevácky zbor sa zúčastnil spoločne s chlapčenským speváckym zborom castingov a semifinále show programu „Slovensko má talent". Zbor viackrát spieval v školských programoch a v obciach okresu Vranov nad Topľou. V máji 2009 sa zbor zúčastnil medzinárodného festivalu v Oulu vo Fínsku.

Mužský spevácky zbor má vo svojom repertoári skladby viacerých štýlových období, sakrálne kompozície, úpravy Slovenských ľudových piesní a súčasné zborové skladby.

Zbor spolupracuje s viacerými speváckymi zbormi Zborového združenia Ozvena, ale najčastejšie s Chlapčenským a Miešaným mládežníckym speváckym zborom.

Mužský zbor Ozvena je jedným z mála mužských speváckych zborov na  Slovensku a má veľký význam v oblasti mužského spievania v našej krajine.

Dirigentka Vilma Krauspeová  je podpredsedníčkou Asociácie speváckych zborov Slovenska , zastupuje Slovensko v európskej federácii Europa Cantat a je  členkou medzinárodných i domácich porôt v súťažiach speváckych zborov a v sólových speváckych súťažiach. Je predsedníčkou festivalového výboru medzinárodného festivalu Vranovské zborové slávnosti.

Dirigentkou je pani Vilma Krauspeová a zbor na klavíri sprevádzajú Viktória Gabronová a Kristína Koščiková.
 
Dievčenský spevácky zbor OZVENA

 

Zbor začal pracovať v roku 1987 pri Mestskom kultúrnom stredisku. Bol založený pani Vilmou Krauspeovou ako detský zbor. Od roku 1994 je jedným zo zborov Združenia speváckych zborov Ozvena a jeho členky sú zároveň žiačkami Súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou vo veku od 11 rokov vyššie po absolvovaní prípravného a detského zboru.

Dievčenský zbor v rokoch 1997 - 2008 viedla PaedDr. Miroslava Urbaneková, ktorá pre zbor aj komponovala. V máji 2002 vydala Súkromná ZUŠ jej zborník 19-tich kompozícii pod názvom "Má pesnička smutné očká?".

Na verejnosti zbor účinkuje na rôznychkultúrnych podujatiach v okrese Vranov nad Topľou i v rámci koncertov Súkromnej ZUŠ Vranov. Je každoročným účastníkom Vranovských zborových slávností. Zbor účinkoval aj na festivaloch v Taliansku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Fínsku, Rakúsku, Švajčiarsku a niekoľkokrát i v Čechách.

Zbor nahral spolu s ďalšími zbormi združenia CD i samostatné CD. Zbor natáčal pre Slovenskú televíziu a vystúpil v programe televízie Markíza. V roku 2005 získal Dievčenský spevácky zbor OZVENA Zlaté pásmo na krajskej súťaži vo Vranove n.T. ako aj na celoslovenskej súťaži detských zborov v Prievidzi.

Zbor diriguje Mgr. Radovan Zajic a korepetítorkami sú Mgr. Adriana Tomášová a Kristína Koščiková.

 

Chlapčenský spevácky zbor OZVENA

 

Chlapčenský spevácky zbor je najmladším speváckym zborom speváckeho združenia OZVENA. Vznikol v septembri 2004 a všetci jeho členovia sú študentmi Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou. Zbor sa po prvýkrát prezentoval na Vianočných koncertoch v roku 2004 v Prešove, Vranove a okolí.

V máji 2004 zbor účinkoval v koncertoch v Náchode a Červenom Kostelci v Čechách. Chlapčenský spevácky zbor je pravidelným účastníkom. medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti a účinkoval v slávnostnom programe k 735. výročiu založeniu mesta Vranov n.T.

Zbor koncertoval v Poznani v Poľsku, zúčastnil sa Medzinárodného hudobného festivalu v  Litve, Medzinárodných hudobných dní v Ruse v Bulharsku,  festivalu Pueri cantores v Ružomberku a pravidelne koncertuje na vianočných, veľkonočných, promenádnych a iných koncertoch poriadaných Súkromnou ZUŠ v meste a okolí Vranova n.T.

Na krajskej súťaži detských speváckych zborov vo Vranove n.T. v máji 2007 získal zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž.
Zbor spolupracuje s viacerými chlapčenských speváckymi zbormi v Poľsku, Litve, Estónsku a v iných krajinách, s ktorými realizuje často recipročnú výmenu.

Zbor má vo svojom repertoári skladby viacerých štýlových období, chlapci radi spievajú aj optimistické skladby skomponované učiteľmi Súkromnej ZUŠ, piesne z operiet, sakrálne skladby a upravené ľudové piesne.

Chlapčenský zbor spolupracuje so všetkými speváckymi zoskupeniami združenia OZVENA,  najčastejšie však s mužskou skupinou Mládežníckeho speváckeho zboru, do ktorého chlapci po mutácii prechádzajú.

Existencia chlapčenského zboru v združení Ozvena významne pomáha rozšíriť a skvalitniť najmä mužský a chlapčenský zborový spev v združení a prispieva aj k šíreniu zborového spevu v chlapčenských zboroch, ktorý na Slovensku zatiaľ nemá tradíciu.

Zbor dirigujú Vilma Krauspeová a Zuzana Hupcejová, klavírny sprievod Viktória Gabron.

 

 

Detský spevácky zbor OZVENA

 

Detský zbor patrí do Združenia speváckych zborov OZVENA a  jeho členovia sú zároveň i žiakmi Súkromnej ZUŠ, ktorí okrem spevu hrajú i na rôzne hudobné nástroje.

V zbore spievajú dievčatá vo veku 8 až 11 rokov väčšinou optimistické detské piesne a účinkujú na vianočných, veľkonočných, interných a iných koncertoch hlavne v rámci školských podujaté Súkromnej ZUŠ vo Vranove n.T. V roku 2003 pod vedením pani Vilmy Krauspeovej prezentoval zbor úspešne veľkonočný muzikál Na poľane, ktorého autorkou je učiteľka SZUŠ pani Gabronová.

Zbor bol účastníkom festivalu Súkromných škôl v Bratislave, účinkoval v Rožňave, v obciach okresu a niekoľkokrát sa zúčastnil koncertov "Deti deťom" v rámci medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávností.

Zbor diriguje p. Radovan Zajíc a korepetítorkou je p. Viktória Gabronová.

 

Mládežnícky komorný spevácky zbor OZVENA

 

Zbor vznikol v januári 1996 z iniciatívy starších dievčat OZVENY a niekoľkých chlapcov vranovských stredných škôl. V súčasnosti väčšina členov zboru sú študentmi I. a II.cyklu, predmet zborový spev, pri Súkromnej ZUŠ Vranov n.T.

Za dobu svojej existencie miešaný zbor účinkoval mnohokrát na Slovensku i v zahraničí. Po prvýkrát spieval na koncertoch Vranovských zborových slávností v roku 1996, účinkoval na vianočných, veľkonočných fašiangových a promenádnych koncertoch, v rámci koncertného cyklu Vranovskej hudobnej jesene a na zahraničných koncertných zájazdoch v Kanade, Taliansku, Poľsku, Rakúsku, Čechách, Nemecku a Holandsku, Španielsku, v Lotyšsku, Fínsku, Estónsku, Srbsku, Bulharsku a Litve. Mládežnícky zbor spieval v Bratislave v rámci koncertného cyklu Podium Choralis, na festivale Slovenskej zborovej tvorby a ďalších festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

Vo svojom repertoári má zbor súčasnú tvorbu zahraničných i domácich autorov, ale i polyfónne a sakrálne skladby, spirituály a úpravy ľudových piesní.

V španielskom Cantonigros získal zvláštnu cenu poroty a v Monsteri v Holandsku dve strieborné a jednu bronzovú cenu. Na krajskej súťaži speváckych zborov v roku 2006 získal zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž.

Zbor nahral viacero MG a CD nosičov.

Pre zbor písala a upravovala zborové kompozície Mgr. Adriana Tomášová, ktorá bola druhou dirigentkou zboru a v súčasnosti je jeho korepetítorkou. V septembri 2007 sa stal druhým dirigentom zboru p. Radovan Zajíc.

Jeho dlhoročná zbormajsterka pani Vilma Krauspeová je zriaďovateľkou Súkromnej ZUŠ Vranov, členkou medzinárodných porôt a viceprezidentkou Asociácie speváckych zborov Slovenska.

 

Kantiléna

 

Spevácky zbor Kantiléna pri ZUŠ Vranov n.T. – Zbor vedie Mária Trochcová

 

 

Cirkevné spevácke zbory:

Rímskokatolícky spevácky zbor LUMEN

Rímskokatolícky spevácky zbor LUMEN vznikol pri chráme Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou roku 1980. Repertoár zboru je orientovaný výlučne na sakrálne skladby obdobia renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu. Spevácky zbor LUMEN pravidelne účinkuje počas svätých omší v chráme Narodenia Panny Márie. Zúčastňuje sa na ekomenických bohoslužbách, odpustových slávnostiach a na festivaloch chrámových zborov na území mesta a v iných okresoch.

Zbor diriguje Oľga Jakubová.

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Sever
Námestie slobody 1496
093 01 Vranov n. T.
tel.: 057/4421807, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 

Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS

 

Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS je zborom Gréckokatolíckej cirkvi vo Vranove nad Topľou. Za patróna si vybral sv. Jána Zlatoústeho (sv. Ioana Chrysostoma), konštantínopolského arcibiskupa. Práve on je autorom a zostavovateľom liturgie, ktorú z gréčtiny preložili do staroslovienčiny Konštantín, zvaný Filozof, spolu so svojim bratom Metodom. Zbor vznikol v decembri v roku 1996. Vďaka svojmu bohatému repertoáru je častým hosťom na rôznych cirkevných a kultúrno-spoločenských podujatiach. Vystupoval v mnohých mestách a obciach lovenska, no jeho spev si už vypočulo aj publikum v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko). Spieval pre Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu. Medzi mnohé popredné úspechy zboru patrí aj získanie 1. pásma s pochvalou poroty a udelením ceny prezidenta SR za 1. miesto v súťaži gréckokatolíckych miešaných speváckych zborov na X. Medzinárodnom festivale duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach v roku 2000. Repertoár zboru tvorí predovšetkým kompletné naštudovanie liturgie sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom i staroslovienskom jazyku, rad pobožností východného obradu, skladby svetových klasikov, piesne v slovenskom i staroslovienskom jazyku, ale aj piesne v úpravách súčasných skladateľov i v úpravách dirigenta zboru Ladislava Sabolčáka. Svojim účinkovaním sa kolektív zboru snaží odkrývať krásu a duchovné bohatstvo byzantsko-slovanského obradu, dedičstva našich gréckokatolíckych predkov.

Zbor dirigujú Anna Maťašová a Ladislav Sabolčák.

Kontakt:

Grécko-katolícky farský úrad
Dobrianskeho 1807
093 01 Vranov n. T.
tel. 057/443 15 55
web: http://www.sz.tekaton.sk

 

Grécko-katolícky zbor P. P. Gojdiča

 

Zbor vznikol v roku 1990 z iniciatívy vtedajšieho okresného dekana a správcu farnosti o. Mgr. Františka Puciho. Absolvoval vystúpenia v mnohých mestách Slovenska, ale aj v Rakúsku, Nemecku a Česku. V roku 1992 prijal zbor do názvu meno svojho biskupa - mučeníka Petra Pavla Gojdiča. Zbor má široký repertoár staroslovienskych chorálov, liturgických piesní a pobožností. Mnohé skladby zo svojho repertoáru spieva v staroslovienčine. Známy je svojou Cyrilo-metodskou akadémiou, s ktorou vystúpil v roku 1994 na celoslovenských Cyrilo-metodských oslavách v Nitre a iných mestách a obciach Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na festivale cirkevných zborov v Snine a na festivale grécko-katolíckych zborov v Košiciach. V decembri 1996 vydal magnetofónovú nahrávku pod názvom Chvalite Hospoda a v roku 1997 naspieval pre štúdio Cantus Akatist k Bohorodičke. Zbor viackrát spieval na rozhlasových prenosoch slovenskej a staroslovienskej gréckokatolíckej liturgie. V roku 1998 bol účastníkom medzinárodnej speváckej súťaže duchovnej a cirkevnej hudby "Iuventus mundi cantat" v Olomouci. Spomedzi dvanástich chrámových zborov svojej kategórie si z tohto významného festivalu odniesol striebornú medailu.

Zbor je chrámovým zborom grécko-katolíckeho Chrámu nanebovzatia Panny Márie v mestskej časti Čemerné.

Dirigentkami zboru sú Mgr. Jana Višňovská a Mgr. Mária Šandorová.

Kontakt:

Gréckokatolícky farský úrad Vranov n.T.
Čemerné, Námestie P. P. Gojdiča 327
tel. 057/446 29 66

 

Societas Cantica

 

Zbor bol založený v marci 1993 a spievajú v ňom ľudia s rôznou profesionálnou orientáciou. Dramaturgia zboru je zameraná na obdobie renesancie, baroka, romantizmu a hudby 20. storočia, ako aj na úpravy ľudových piesní a spirituály. Zbor koncertuje na území celej Slovenskej republiky. V roku 1995 nahral v Slovenskom rozhlase Košice a na verejnom koncerte uviedol rockovú omšu M. Mojžiša Missa qui vitam, venovanú trom košickým mučeníkom.

Zbor sa zúčastnil na 12. medzinárodnej súťaži F. Schuberta vo Viedni (1995), na Slávnostiach zborového spevu V. Adamca v roku 1996 získal prvé pásmo. Účinkoval aj na Trnavských zborových dňoch (1996), 1. ročníku Celoštátnej súťaže komorných zborov vo Vranove n.T. (1995), v Poľsku na medzinárodnom zjazde slovanských zborov v Katowiciach (1998) a v Českej republike na medzinárodnej súťaži akademických zborov IFAS v Pardubiciach (1998).

Piaty rok svojho účinkovania Societas Cantica zavŕšila víťazstvom na 3. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky komorných speváckych zborov v Nových Zámkoch v októbri 1998. Na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach v roku 1999 odborná porota opäť rozhodla o udelení I. pásma a Asociácia speváckych zborov Slovenska odmenila zbor cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby Jozefa Podprockého.

Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Štefan Eperješi.

Kontakt:

Štefan Eperješi, Sídlisko I. 997
093 01 Vranov n.T.
tel. 057/446 10 56
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 

Evanjelický spevokol

 

Od roku 1990 existuje zborový spevokol a do roku 1994 fungoval ako dvojhlasný ženský spevácky zbor. Jeho prvou dirigentkou sa stala učiteľka Mária Jenčková. Vystúpil na viacerých podujatiach aj v rámci seniorátu a podnikol zájazd do nemeckého Baden Baden. Od roku 1995 pod vedením dirigentky Mgr. Gabriely Borošovej účinkuje ako štvorhlasný zmiešaný zbor. Podnikol viacero ciest a od roku 1998 zbor sám usporadúva Medzinárodný ekumenický festival duchovnej piesne RIEKA. Účinkoval v srbských slovenských obciach Kysáč, Pivnica, Kovačica a v Novom Sade. Spieval na Celoslovenskom evanjelickom festivale v Banskej Bystrici, je pravidelným účastníkom festivalu vo Vyšnom Žipove, na ekumenických slávnostiach vo Vranove, spieval na Dištriktuálnom dni ZD ECAV vo Veľkom Krtíši, v gotickom chráme v Štítniku, v Žiline, Prešove, Bardejove, Očovej atď. Najzvláštnejším miestom jeho účinkovania bol priestor Dóm v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Tam zaspieval pieseň Laudate Diminum.

Kontakt:

Evanjelický farský úrad Vranov nad Topľou
Štúrova 100
Tel: 057/ 44 610 33
web: http://www.ecavvt.sk

 

Novinky z kultúry