Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môžte to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Básnik obrazu

Slávnostnou vernisážou sa sprístupnila 5. decembra 2017 výstava obrazov Štefana Hodora. Prítomných hostí privítala vo vý

Pravda o drogách - beseda

4. decembra sme zrealizovali poslednú zo série prednášok v rámci projektu Poďme sa rozprávať. Zúčastnili sa jej študenti...

Workshop ľudových hudieb - Zám...

V dňoch 02. – 03. 12. 2017 sa v Zámutove konal workshop ľudových hudieb - Zámutovská struna 2017. Primáši a muzikanti ma...