Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môže to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Tvorivá dielňa v Dennom centre

Korbáč, šibanie, polievanie, dobré jedlo - a samozrejme kraslice neodmysliteľne patria k slovenskej Veľkej noci.

Vansovej Lomnička 2018

Hornozemplínske osvetové stredisko a Okresná organizácia Únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou privítali 6. marca v ...

Jeden svet 2018

V dňoch od 1. do 3. marca OZ KOMPA.s v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou zorganiz...