Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môže to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Vyhodnotenie okresnej súťaže n...

Do okresného kola 55. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum sa prihlásilo v ...

Ja, pútnik

Širokej verejnosti bola 14. januára 2018 o 16.00 h vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove n. T. vernisážou sprístupnená puto...

Fašengi, fašengi, fašengovo ča

Poslednú nedeľu pred popolcovom stredou ponúkla Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy časť zo svojho repertoáru v kultúrno...