Výstavy

2020

9. 1.- 14. 2. 2020 - Farebný pozdrav  – autorská výstava Martiny Turčaniovej a Stana Jaslovského 

18. 2. – 18. 3. 2020 - Výtvarný Vranov 2020 - výstava z okresného kola celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

23. 3. -24. 4. 2020 - Foto Vranov 2020 - výstava z okresného kola celoštátnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby 

30. 4. -5. 6. 2020 - Sochanie -  autorský výstava plastík z kameňa, dreva a bronzu Vladimíra Roškanina  

                              Z tvorby  - autorská výstava olejomalieb a grafík Pavol Pčola 

15. 6. – 31. 7. 2020 - Detský výtvarný Vranov – výstava z okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby 

4.8. – 31. 08. 2020 - Achileas Sdoukos – autorská výstava umeleckého skla

7. 9. – 16. 10. 2020 - Z Tvorby – autorská výstava prác Vladimíra Kriváka, člena klubu FOTOVRANOV

22. 10. – 20. 11. 2020 - Kostolíky a ikony – výstava makiet kostolíkov a ikon

25. 11. - 31. 12. 2020 - Potulky 2 - výstava fotografií P. Filakovského, P. Harvana a J. Feigla

Zmeny a doplnky vyhradené organizátorom.

2019

10. 1. –  8. 2. 19   –   Novoročné vášne - autorská výstava olejomalieb  Andreja Smoláka (Galéria Snina)

12. 2. – 15. 3. 19   –  Výber z tvorby - výstava olejomalieb manželov Igora a Viktórie Slivka  (Ukrajina)

20. 3. – 24. 4. 19   –  Výtvarný Vranov a FotoVranov 2019 - výstava z okresných súťaží neprofesionálnej výtvarnej a fotogr. Tvorby

26. 4. – 31. 5. 19   –  Amerika - výstava fotografií členov klubu Karpatské obzory (Humenné)

6. 6. – 12. 7. 19   –  Detský výtvarný Vranov 2019 - výstava okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby

5. 9. – 11. 10. 19  –  Krajinky - autorská výstava olejomalieb a akvarelov Stanislava Kaletu (St. Ľubovňa)

16. 10. – 20.11. 19 –  Z tvorby - autorská výstava olejomalieb Petra Vatehu (Svidník)

22. 11. – 31. 12. 19 – Ateliér výstava kresieb a malieb zo štvoretapového kurzu (portrét, figúra, zátišie, krajinomaľba)

Zmeny a doplnky vyhradené organizátorom.

2018

11. 1. - 11. 2. 2018         Fantazijné variácie -  Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s vernisážou olejomalieb Daniely Petríkovej 

14. 2.  - 16. 3. 2018     Ja, pútnik a Anjeli na horách, výstava obrazov z projektu PSK Svätomariánska púť „Svetlo z východu“

22. 3.  - 20. 4. 2018   Výtvarný Vranov a FotoVranov, okresná súťaž neprofesionálnej  výtvarnej  a fotografickej tvorby         

25. 4. - 18. 5. 2018    Zemplínska karička, výstava olejomalieb výtvarníkov zo Zemplínskeho regiónu

23. 5. - 14. 6. 2018    Fragmenty folklóru, autorská výstava fotografií Petra Berčíka

19. 6. - 6. 8. 2018      Detský výtvarný Vranov 2018, okresná súťaž detskej výtvarnej tvorby

17. 8. - 10. 9. 2018     Farebný kraj – kolektívna výstava profesionálnych výtvarníkov Prešovského kraja ku Dňu národov a národností

17.9. - 31. 10. 2018     Spomienky, autorská výstava olejomalieb Dr. Slavomíra Čupila z Vranova n.T.

12.11. - 31. 12. 2018     Paleta farieb, autorská výstava obrazov Petra Kočana z Tovarného