Propozície a prihlášky


Vyhlásenie HZOS k okresným súťažiam v 1. polroku


Propozície: 

Babička Vranovského okresu 

Propozície

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška Babička Vranovského okresu


Výtvarný Vranov 2021                                                                       

Propozície                                                                                               

Dodatok                                                       


Foto Vranov 2021

Propozície 

Dodatok


CINEAMA 2021

Inštrukcie

Propozície


 Vesmír očami detí 2021 

Propozície 

Vzor na vyplnenie zadnej strany


Detský výtvarný Vranov 2021

 Propozície

Výtvarný Vranov s Ľubom Paľom


Talenty 2021                                           

Propozície

                                 

Hviezdoslavov Kubín 2021      

Hviezdoslavov Kubín - I. - III. kategória

ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s 

ako na recitačné video pre Hviezdoslavov Kubín: https://www.youtube.com/watch?v=w2F0sDz3t9Q

Propozície IV. kategória