Prenájom miestností

Prenájom nebytových priestorov v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou

 • Klubovňa č.1: 50 miest
 • Klubovňa č.2: 50 miest
 • Výstavná sieň: 50 miest
 • Tanečná sála: 257 m2

 

Cenník prenájmov:

Klubovňa č.1:

 • do 2 h - 10 €
 • do 4 h - 17 €
 • do 8 h - 27 €
 • nad 8 h - 33 €

počas víkendu - 1h - 10 €Klubovňa č.2:

 • do 2 h - 10 €
 • do 4 h - 17 €
 • do 8 h - 27 €
 • nad 8 h - 33 €

počas víkendu - 1h - 10 €


 • pri prenájme klubovne č.1 a č.2 pre komerčné účely: 83 €/ 1 deň


Výstavná sieň

1 deň (prenájom na komerčné účely) - 100 €


 Tanečná sála:

 • do 4 h - 20 €
 • do 8 h - 30 €
 • nad 8 h - 35 €


počas víkendu do 4 h - 40 € 

                                do 8 h - 60 €

                                nad 8 h - 65 €Ozvučenie: 1 h - 33 € / v prípadoch kedy HZOS je spoluorganizátorom podujatia cena podľa dohody

Podmienky prenájmu:

1. V prípade celodenného alebo viacdenného prenájmu nebytových priestorov dohoda možná. 

2. V cene za prenájom klubovne č.1 a č.2  je úprava stolov a stoličiek.

3. Výška nájmu nebytových priestorov sa môže upraviť na základe dohody v spoločenskom záujme pre humanitné, školské a vzdelávacie inštitúcie.