Športová olympiáda seniorov

Jul 01, 2019

V areáli Lysá Hora vo Vyšnom Kazimíri sa dňa 27. júna uskutočnil 9. ročník Okresnej športovej olympiády seniorov okresu Vranov nad Topľou za účasti približne 500 návštevníkov, z toho 285 súťažiacich seniorov z 28 základných organizácii (Banské, Benkovce, Čaklov, Čierne nad Topľou, Hencovce, Hlinné, Holčíkovce, Komárany, Dlhé Klčovo, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Poša, Sačurov, Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Soľ, Tovarné, Vyšný Kazimír, Vranov – Centrum, Vranov - RO, Vranov - Čemerné, Vechec, Zámutov, Žalobín a CSS Ametyst Tovarné). Podujatie prišli pozdraviť aj vzácni hostia, starostovia obcí a riaditelia inštitúcii. V kultúrnom programe vystúpili deti z DFS Ďatelinka, Heligonkári, hudobná skupina Apollo z Tovarného, FSk Konopianka, Mária Hladká a Spevácky zbor pri OO JDS. Napriek nepriaznivému počasiu športové hry prebehli celkom úspešne a mohli sa odovzdať ocenenia:

Hod granátom
– muži: 1. miesto – Michal Dzurčanin (S. Kajňa), 2. miesto – Bartolomej Leško (Poša), 3. miesto – Juraj Begala (Banské).

Kop do brány
– muži: 1. miesto – Jozef Durčák (CSS Ametyst Tovarné), 2 miesto – Jozef Klapák (Benkovce), 3. miesto – Jozef Bačík (Banské),
-ženy: 1. miesto - Helena Majerčínová (Žalobín), 2. miesto – Emília Bajusová (Benkovce), 3. miesto – Anna Olejárová (Čaklov).

Hod kriketovou loptičkou
– ženy: Hedviga Chromuľáková (N. Hrušov), 2. miesto – Alžbeta Gajdošová (Holčíkovce), 3. miesto – Mária Malá (Čierne n. T.).

Beh
– muži: 1. miesto – Jozef Hotovčin (Sačurov), 2. miesto – František Jakubov (S. Polianka), 3. miesto – Štefan Kovaľ (Hencovce),
-ženy: Anna Kandalíková (Tovarné), 2. miesto – Jarmila Slivková (Nižný Hrabovec), 3. miesto – Anna Guľáková (Komárany).

Streľba
– muži: 1. miesto – Michal Hromuľák (N. Hrušov), 2. miesto – Jaroslav Pavelka (CSS Ametyst Tovarné), 3. miesto – Jozef Džovoronok (N. Kelča),
-ženy: 1. miesto – Božena Jakubčínová (Komárany), 2. miesto – Alžbeta Makohusová (S. Polianka), 3. miesto – Irena Baníková (Sedliská).

Najlepšie družstvo: 1. miesto – Nižný Hrušov, 2. miesto – CSS Ametyst Tovarné, 3. miesto – Komárany.


Napísané: Jul 01, 2019