Detský výtvarný Vranov 2020

Apr 30, 2020

Do tohoročnej detskej výtvarnej súťaže, zasiahnutej opatreniami v boji proti COVID – 19 sa prihlásilo 49 detí vo veku od 4 do 15 rokov. Spolu zaslali 57 prác na tému: KORONA – ako ju vidím a prežívam ja. Je potešujúce, že v tomto neľahkom období sa deti venujú rôznym činnostiam, nenudia sa a v mnohých prípadoch aj tvoria. Celá súťažná kolekcia bola bohatá na detskú fantáziu a obsahovala takmer všetky / deťom/ dostupné techniky. Práce boli hodnotené v štyroch vekových kategóriách /do 6 rokov, od 6 do 9 rokov, od 10 do 12 rokov, od 13 do 15 rokov/. Boli udelené diplomy bez odstupňovania, ceny poroty a cena riaditeľky HZOS. Porota hodnotila v tomto zložení: Jozef Timko, Beáta Halandová, Jarmila Hittmárová

Udelené ďakovné listy: všetkým účastníkom súťaže Udelené diplomy a ceny:

1. veková kategória
Klárka Kriváková
Rita Csergeová

2. veková kategória
Tamara Švarná
Nataša Harvilková
Cena poroty: Alex Cabovský, Alex Jackson, Bianka Dudaščíková

3. veková kategória
Tamara Furková
Ester Jurčová
Petra Urbaneková
Richard Vasilko Cena poroty :Eliška Tatárová

Cena riaditeľky HZOS: Karolína Pačutová

4. veková kategória
Boglárka Žigová
Slávka Jana Stašuková

Diplomy a ceny budú odoslané poštou na uvedené adresy súťažiacich, prípadne na ZŠ.

https://www.facebook.com/osvetavranov/videos/297453134746928/


Napísané: Apr 30, 2020